Методичні рекомендації

ОРГАНІЗОВУЄМО ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗДО

290339 3Методичні поради щодо організації 
театрально-ігрової діяльності дошкільників
•Ознайомте дітей зі змістом казки, п'єси тощо. При цьому дуже важливо за-цікавити дітей. Тож читати текст чи розповідати потрібно виразно, емоцій¬но. Але в жодному разі не можна нав'язувати дітям власні оцінки та ставлення до прочитаного. Під час обговорення змісту твору дайте дітям змогу висловитися, проявити емоційну активність.
•Охарактеризуйте разом з дітьми героїв казки, проаналізуйте їх емоційний стан, використовуючи ілюстрації до літературного твору (Що з ним? Чому він плаче?), обговоріть стосунки між персонажами.
•Організуйте дидактичні та рухливі ігри сюжетно-тематичного спрямування за змістом казки після того, як діти її засвоїли. Доцільною буде робота із загадка¬ми, кросвордами, прислів'ями та приказками тощо.
•Створіть умови для продуктивної діяльності з елементами творчості — малю¬вання, ліплення, аплікація за сюжетом казки; запропонуйте дітям зобразити пер¬сонажів та виготовити елементи костюмів для них тощо.
•Підготуйте разом з дітьми необхідні декорації, атрибути, афіші, запрошення тощо.
•Проведіть «акторське тренування» — вправи на розвиток уваги та уяви, засобів образної та емоційної виразності, на будування ритмічних малюнків: «як співає зозуля?», «цвірінькає горобець?», «стрибає заєць?», «підкрадається лисичка?». Корисно розв'язати творчі завдання: «Перетвори звичайні речі на щось незвич¬не», «Придумай якомога більше замінників одному предмету» тощо. Підготовчі вправи для формування образної виразності мають неабияке значення. Викону¬ючи їх, діти вчаться відтворювати емоційний стан за допомогою жестів, добирати різні пози відповідно до настрою та характеру героя, визначати настрій за схема¬тичними малюнками, виразом обличчя ровесників чи дорослого, виконувати пан¬томімічні сценки, виражати різні душевні стани за допомогою інтонації.
•Відпрацюйте з дітьми мізансцени. Цю роботу доцільно проводити підгрупами, за¬лучаючи лише тих дітей, які задіяні у мізансцені.
•Проведіть генеральну репетицію на сцені в костюмах із музичним супроводом, декораціями та атрибутами.
• Організуйте виступ дітей перед публікою.
 

ОБЛАДНУЄМО НАЦІОНАЛЬНІ КУТОЧКИ В ГРУПАХ

ПАМ'ЯТКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ КУТОЧОК У МОЛОДШІЙ ГРУПІ

1. Ляльки - дівчинка і хлопчик - у національному вбранні.

nazion2. Вироби народних промислів України:
•  посуд: миска, полумисок, горщик, макітра, глечик, куманець, барильце, горнятко (посуд можна ставити на рушник-стирок, на святковий рушник у дні свят);
•  іграшки;
•  музичні дитячі народні інструменти — яворівські сопілка, дзиґа, свищики (різної форми);
•  писанки (виставляють напередодні Великодніх свят).
•  Альбом «Українські казки», у якому розміщуються

 ілюстрації до народних казок (ілюстрації з казок поповнюються поступово).
•  Макет подвір'я з українською хатою, спорудами для

свійських тварин та фігурки тварин.
Виставляється по 1-2 предмети кожного виду виробу,

протягом року змінюються на інші або змінюються на

такі самі вироби, але з іншим розписом тощо.
5.Дидактичні ігри, наприклад, «Збери з частин ціле» (іграшки).

Детальніше...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІПЛЕННЯ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

liplenaВажко сказати, хто і коли вперше почав ліпити. Відомо лише, що за свій перший матеріал для ліплення людина обрала глину. Спочатку то були вжиткові вироби – різноманітний посуд, а вже згодом з’явилися глиняні прикраси і іграшки.

У північних країнах здавна й досі, коли на радість дітям випадає мокрий сніг, у дворах зростають справжні снігові містечка. А в теплих краях на березі моря влаштовують конкурси скульптур з піску. В садочку можливо використовувати і сніг, і пісок, але в основному на заняттях використовується глина, пластилін та солоне тісто.

Своєрідність ліплення полягає у тому, що за допомогою цього виду діяльності передається форма предмета в трьох вимірах.

Діти з задоволенням ліплять людей, тварин, посуд, транспортні засоби, овочі, фрукти, іграшки. Предмети, які вони створюють можливо використовувати  в ігровій діяльності.

Детальніше...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

1303195722 prevyupravaДошкільний вік – період, коли в дитини формуються уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми. Вступаючи у життя, малюки мають засвоїти багато правил, які склалися в суспільстві. Життя малюка сповнене різноманітних, складних для нього ситуацій та перешкод. І саме дорослі повинні навчити знаходити вихід із них, почуватися впевнено й комфортно, бути готовими до труднощів та їх подолання.

Завдання освітян – виростити компетентну особистість, здатну самостійно приймати рішення, визнавати свої помилки, відстоювати свою гідність, реалізовувати природні можливості. 

Детальніше...

ОРГАНІЗОВУЄМО ОСВІТНЬО-ОЗДОРОВЧУ РОБОТУ ВЛІТКУ

emblema 1 1Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров’я, загартування та всебічного розвитку дітей. Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити завдання роботи ДНЗ на літо та провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає:

Детальніше...

РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ НА МУЗИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

muzВплив музики на розвиток творчої діяльності дітей дуже великий. Музика викликає у дітей емоційний відгук раніше інших видів мистецтва. Музичне виховання сприяє розвитку мови, емоцій, рухів, дає дітям радість, спонукає до активності, збагачує яскравими художніми враженнями. Музика приносить задоволення навіть 3-ох-4-ох місячному немовляті: спів, звуки металофона викликають у немовляти спочатку зосередження, а потім посмішку. Чим старше діти, тим яскравіші і багатші позитивні емоції, викликані музикою.
Дошкільне дитинство – пора найбільш оптимальна для залучення дитини до світу прекрасного. Величезне значення в зв'язку з цим набуває особистість вихователя. Від його морального обліку, рівня знань, професійної майстерності і досвіду залежить кінцевий результат виховання дошкільника.
         Педагогу-вихователю важливо не тільки розуміти і любити музику, вміти виразно співати, ритмічно рухатися і в міру своїх можливостей грати на музичних інструментах. Найсуттєвіше – вміти застосувати свій музичний досвід.

Детальніше...

МОВЛЕННЄВІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

movaЗначення занять у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників

 

Мовленнєва компетенція — це вміння на практиці доречно користуватися мовою (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби. Це полікомпонентний утвір, що містить такі компетенції:

 

- лексичну (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, їх доречне застосування, вживання засобів мовної виразності: приказки, прислів'я, фразеологізми, епітети, порівняння);

 

- фонетичну (правильна звуковимова, розвинений фонематичний слух, володіння інтонаційними засобами виразності);

 

- граматичну (практичне вживання відповідних граматичних форм рідної мови: рід, число, відмінки, час тощо);

 

- діамонологічну (розуміння зв'язного тексту, вміння відповідати та звертатися із запитаннями, вести діалог, складати різні види розповідей, переказувати). 

Детальніше...

Методичні рекомендації щодо аналізу заняття в ДНЗ

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АНАЛІЗУ 

 

І.  Загальні відомості про заняття

Дата проведення, ДНЗ, група, прізвище, ім'я та по батькові вихователя, предмет, кількість дітей за списком, кількість присутніх, порядковий номер заняття за планом, де проводиться (у групі; актовій, спортивній залі; логопедичному кабінеті тощо).

Обстановка в групі: чистота, освітленість, провітрюваність, готовність дітей до заняття. Організація уваги і готовності дітей до роботи. Тривалість організаційного етапу. Тема і мета заняття.

II. Тип і структура заняття
Доцільність вибору типу і структури стосовно теми і дидактичної мети заняття. Послідовність окремих етапів заняття. Усвідомлення дітьми виконаних завдань. Ліквідація виявлених недоліків. Оцінювання знань, умінь і навичок дітей. Розподіл часу на занятті. Підбиття підсумків і завершення заняття. Своєчасність застосування ігрових моментів, фізкультпауз.

III.  Зміст заняття

Тема заняття та його відповідність змісту навчальної програми. Актуалізація і корекція опорних понять. Зв'язок із попереднім матеріалом, життям і досвідом дітей. Ефективність використання наочності і ТЗН; проблемність навчання; організація активного мислення. Ефективність методів і прийомів закріплення знань, організація колективних та індивідуальних форм роботи, у тому числі з дітьми із високим і низьким рівнем навчальної мотивації. Актуалізація почуттів і опорних знань.

Ефективність сприйняття й усвідомленості, рівень засвоєння нового матеріалу дітьми.

IV.  Принципи, методи і прийоми навчання на занятті

Які принципи, методи і прийоми застосовував вихователь на занятті?

Чи відповідали вони змісту навчального матеріалу, меті і завданням заняття та віковим особливостям дітей?

Як дотримувався вихователь головних вимог до заняття (виховних, дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних)? Як здійснювались на занятті дидактичні принципи?

Взаємозв'язок репродуктивної і творчої активності й пізнавальної самостійності дітей на занятті. Як розвивалися на уроці спостережливість і логічне мислення дітей? Чи використовувалися прийоми порівняння, протиставлення, узагальнення й систематизації? Як формувалися в дітей уміння вчитися, використовувати наукову інформацію? Прийоми забезпечення зворотного зв'язку для керування процесом засвоєння. Формування в дітей пізнавального інтересу, оцінно-контрольних суджень, навичок самоконтролю.

Оцінювання знань дітей. Чи було здійснено індивідуалізацію та диференціацію навчальних завдань?

V. Поведінка дітей на занятті

Якою мірою діти залучені до активної розумово-пізнавальної праці? Спрямованість і сконцентрованість їхньої уваги. Дисципліна дітей на різних етапах заняття й методи та прийоми реагування вихователя на випадки порушення її. Ставлення дітей до вихователя. Прояви організаційної й пізнавальної самостійності дітей.

VI.  Поведінка вихователя на занятті

Уміння володіти увагою дітей, організовувати їхню роботу, підвищувати активність, інтерес, увагу, тримати дисципліну, враховувати індивідуальні особливості кожного вихованця.

Стиль і тон у роботі (жвавий, рішучий, повільний, байдужий). Педагогічний такт. Спостережливість, вдумливість, витримка, винахідливість, емоційність.
Зовнішній вигляд. Культура мовлення, поза, міміка, жестикуляція, охайність. Чи користується авторитетом у дітей?

VII. Висновки і пропозиції
Досягнення мети. Виконання плану заняття. Обсяг і якість знань дітей. Виховне, освітнє і розвивальне значення заняття. Що цінного із цього заняття можна взяти для себе або рекомендувати для впровадження в практику інших колег? Поради вихователеві, як закріпити й удосконалити позитивні моменти заняття чи подолати недоліки.

 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Чи відповідає моє заняття програмі?

2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на занятті на­вчальні, виховні і

розвиваючі завдання?

3. Чи оптимально було визначено зміст заняття, чи відповідає він завданням?

4. Що було основним, найсуттєвішим на занятті?

Чи зуміла я акцен­тувати увагу дітей на його вивченні?

5. Чи вдало визначена структура заняття? Чи була організована на занятті робота із

формування основних умінь, навичок, інтересів дітей?

Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв'язки?

6. Які принципи, методи і засоби навчання були використані на занятті?

Чи були вдалими вибір і поєднання?

7. Які форми навчання (фронтальні, групові, індивідуальні) домінували на занятті?

Чи були вдалими їх вибір і поєднання?

8. Чи об'єктивно і коректно оцінені мною знання дітей?

9. Чи правильно здійснювався на занятті інструктаж, визначалися об­сяг і складність

завдань?

Чи було воно диференційованим?

10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях дітей?

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЮ ЩОДО САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ 

 

В основних нормативних документах дошкільної галузі освіти зазначається, що людина повинна виховуватись у нас непросто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин су­спільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтере­сами, високою культурою праці і поведінки.

У ДНЗ заняття - організаційна форма навчання, де реалізуються його глобальні мета, цілі й завдання ­ всебічного розвитку особистості, формування її інтелектуальних можливостей, здійснення виховання.

Заняття можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується оптимальний зв'язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо увага і мислення дітей концентруються на основних, провідних ідеях і поняттях теми, що вивчається, пробуджуються і розвивають­ся навчальні процеси, формуються потреби дітей у знаннях.

Усі ці вимоги до сучасного заняття мотивовані науковою сучас­ною педагогікою. Але всі вони не можуть бути здійснені без творчого ставлення вихователя до організації навчання, без його майстерності. Майстерність педагога багато в чому залежить від уміння аналізувати свої та чужі помилки.

Аналізувати заняття потрібно під кутом зору певної педагогічної концепції.

 

З ТОЧКИ ЗОРУ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МОЖНА ЗДІЙСНЮВАТИ САМОАНАЛІЗ ЗА ТАКОЮ СХЕМОЮ 

 

1. Які види змісту освіти передбачені навчальним планом заняття?

2. Чи відповідали принципи, методи і прийоми навчання видам змісту і на­вчальному матеріалу?

3. Рівні знань дітей перед заняттям (чи реалізовано наступність, неперевантаженість дітей).

4. Якого рівня знань досягнуто в результаті заняття (чи відповідає програмовому змісту)?

5. Ступінь усвідомлення знань дітьми.

6. Доцільність використання наочності і технічних засобів навчання.

7. Чи був на занятті необхідний емоційний клімат.

8. Чи була на занятті внутрішня логічна єдність.

9. Як реалізована виховна мета заняття.

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Загальна психологічна спрямованість заняття:

- мотивація діяльності педагога й дітей на занятті (за обов'язком, за інтересом, за

традицією спільної діяльності);

- інтерес вихователя й дітей (до змісту, методів і форм).

2. Реалізація ідей розвиваючого навчання:

- як здійснювалась робота щодо формування активності, само­стійності й творчості;

- які засоби використовував педагог для постійного переходу від навчання до

самонавчання.

3. Організація пізнавальної діяльності на занятті:

- чи були установки на сприймання, запам'ятовування і розду­ми (що сприйняти, що

завчити, що обговорити);

- як вихователь домагався цілісного й свідомого, осмисленого сприйняття навчального матеріалу (поставив мету, спрямував усві­домленість в одне русло, застосував цілісний підхід, наочність, об­разність тощо);

- як організував увагу (як спрямовував, як переключав, що робив під час відволікання, як домагався стійкості);

- як розвивав пам'ять дітей (які види діяльності організовував, як націлював на запам'ятовування, збереження і відтворення, як добирав інформацію для запам'ятовування, скільки і як повторю­вав, як перевіряв);

- як розвивав мислення дітей, використовуючи порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікацію, систематизацію, генера­лізацію;

- як працював із поняттями, аргументами;

- як розвивав творчу уяву.

4. Формування вмінь і навичок дітей:

- як формував загально навчальні вміння й навички;

- як вироблялися спеціальні вміння й навички;

- які практикував види вправ і як вони сприяли тренуванню умінь і навичок;

- яку роль відіграють вказівки, інструкції, алгоритми, зразки під час формування

вмінь і навичок;

- чи раціонально використав час для формування вмінь і навичок

5. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей:

- які емоції дітей переважають на занятті;

- які засоби корекції емоцій використав вихователь на занятті;

- чи враховує педагог на занятті індивідуальні особливості й стан дитини;

- що робить для активізації вольової сфери у дітей;

- чи помічає дітей з агресивним і депресивним станом.

5. Психологічна саморегуляція вихователя на занятті:

- яке творче самопочуття вихователя на занятті;

- який контакт з дітьми;

- як реагує вихователь на аналіз заняття.

 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Які форми співпраці педагог використовує на занятті.

2. Які стосунки між педагогом і дітьми на занятті (доброзичливі, натягнуті, напружені, врівноважені, штучні, стримані, непевні, аг­ресивні, депресивні тощо);

3. Як виконують діти доручення або вказівки вихователя (нервово, спокійно, щиро, насильно, байдуже, ввічливо-коректно);

4. Як спілкуються діти між собою на занятті. Чи допомагають один одному.

Чи захищають один одного.

5. Хто з дітей займається випереджувальним навчанням. Що ви­вчив наперед. Яку мету під час цього прагне досягти.

6. Що особливо сподобалось дітям на занятті.

7. Чи дістали діти задоволення від заняття. А від чого вони із задо­воленням відмовилися б.

8. Який педагогічний такт вихователя. Чи завжди педагог на занятті ввічливий, тактовний, доброзичливий. Якщо не завжди, то чому.

9. Як інакше хотіли б діти побудувати стосунки з вихователем.

10. Які скарги має вихователь на дітей. Що хотів би змінити у сто­сунках із дітьми.

 

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З ПОЗИЦІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Розвивальна мета. Методи і прийоми. Проблемні, дослідницькі, творчі, діалогічні, колективні, ігрові. Формування знань, умінь, навичок. Поняття, змістове узагальнення, робота зони найближчого роз­витку, від абстрактного до конкретного, укрупнення дидактичних одиниць, підвищений темп, орієнтовна основа дій. Формування способів розумових дій. Доцільна навчальна діяльність, узагальнення, класифікація, су­дження, висновки, аналіз, синтез, формування самоорганізаційних ме­ханізмів особистості, творчість, пізнавальна мотивація, вольова моти­вація, самонавчання, самоствердження (Я-концепція), саморегуляція. Принцип обліку індивідуальних особливостей. Індивідуальний підхід. Рівнева диференціація. Інші якості особистості.

 

АНАЛІЗ ВИХОВНИХ АСПЕКТІВ ЗАНЯТТЯ 

 

Світоглядний напрямок

Особистість вихователя (приклад), оптимізм, стосунки з людьми, ставлення до речей, до довкілля.

Навчальна праця на занятті.

Робоче місце, планування, активність, самостійність, повага до істини, старанність.

Виховання дисципліни.

Виховання дітей, дотримання порядку, відповідальність, уміння слухати, вимоги на занятті, тактовність, аргументованість. Вимоги, які ґрунтуються на: довірі, успіхові, інтересах.

Особистісний підхід на занятті.

Педагогічна любов, розуміння дітей, допомога дітей, оцінюван­ня дітей.

Меню

Головна
Зверніть увагу
Електронна реєстрація в ДНЗ
Карта сайту
Про садочок
Контакти
Про нас
Фотоекскурсія
Адміністрація
Спеціалісти
Наше життя
Статті у ЗМІ
Досягнення і нагороди
Наші групи
Пізнайки
Мудрійки
Розумники
Всезнайки
Несумуйки
Пустунчики
Фантазерики
Цікавинки
Батьківська сторінка
Публічна інформація
Загальні правила ДНЗ
Бланки документів
Харчування
Батьківський комітет
Спеціалісти радять
Педагогічна служба
Психологічна служба
Ай болить
Фізкульт-Ура
До-Мі-Солька
Логопед і Я
Вивчаємо English
Сторінка вдячності
Тести для дошкільнят
Дитяча книжкова поличка
Казки
Поезія
Прислів`я та приказки
Загадки
Вітання на свята
Навчання і виховання
Режим дня
Розклад занять
Наш вернісаж
Програмові завдання
Правове виховання
Безпека життєдіяльності
Методична сторінка
Метод. рекомендації
Все для атестації
Посібники
Презентації
Розробки занять

Останні події

Календар статей

Липень 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика користувачів

3001114
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
На минулому тижні
В цьому місяці
В минулому місяці
За весь час
211
994
7937
7937
26943
27029
3001114


Ваша IP адреса:44.213.60.33