Методичні рекомендації

РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ НА МУЗИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

 

Вплив музики на розвиток творчої діяльності дітей дуже великий. Музика викликає у дітей емоційний відгук раніше інших видів мистецтва. Музичне виховання сприяє розвитку мови, емоцій, рухів, дає дітям радість, спонукає до активності, збагачує яскравими художніми враженнями. Музика приносить задоволення навіть 3-ох-4-ох місячному немовляті: спів, звуки металофона викликають у немовляти спочатку зосередження, а потім посмішку. Чим старше діти, тим яскравіші і багатші позитивні емоції, викликані музикою.
Дошкільне дитинство – пора найбільш оптимальна для залучення дитини до світу прекрасного. Величезне значення в зв'язку з цим набуває особистість вихователя. Від його морального обліку, рівня знань, професійної майстерності і досвіду залежить кінцевий результат виховання дошкільника.
         Педагогу-вихователю важливо не тільки розуміти і любити музику, вміти виразно співати, ритмічно рухатися і в міру своїх можливостей грати на музичних інструментах. Найсуттєвіше – вміти застосувати свій музичний досвід.
           Виховуючи дитину засобами музики, педагог повинен розуміти її значення для всебічного розвитку особистості і бути її активним провідником у життя дітей. Дуже добре, коли діти в вільні години водять хороводи, співають пісні, підбирають мелодії на металофоні. Музика повинна пронизувати багато сторін життя дитини. Направляти процес музичного виховання в потрібне русло може лише той, хто невідривно працює з дітьми, а саме – вихователь. Але для цього вихователь повинен мати необхідні знання в області музики. У   навчальних закладах майбутні вихователі отримують широку музичну підготовку: вчаться грати на інструменті, співати, танцювати, опановують методику музичного виховання. У дитячому садку роботу по підвищенню рівня музичних знань, розвитку музичного досвіду колективу педагогів веде музичний керівник.
         Тим часом з вихователя не знімається відповідальність за проведення музичного виховання в групі, з якою він працює, навіть якщо в дитячому садку є дуже досвідчений музичний керівник.


         Вихователь зобов'язаний:


• Розвивати самостійність, ініціативу дітей у виконанні знайомих пісень, хороводів в різних умовах (на прогулянці, ранковій гімнастиці, заняттях), сприяти тому, щоб діти висловлювали свої музичні враження в творчих іграх.
• Розвивати музичний слух, почуття ритму дітей в процесі проведення музично – дидактичних ігор.
• Поглиблювати музичні враження дітей шляхом слухання музики в аудіо записі.
• Знати всі програмні вимоги з музичного виховання, весь репертуар своєї групи і бути активним помічником музичного керівника на музичних заняттях.
• Проводити регулярні музичні заняття з дітьми своєї групи в разі відсутності музичного керівника (через відпустку або хвороби).
         

Вихователь повинен здійснювати музичне виховання, використовуючи всі форми роботи: спів, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на музичних інструментах. Навички для такої роботи вихователь отримує під час спеціальної підготовки в навчальних закладах і за допомогою спілкування з музичним керівником на різних консультаціях, семінарах та практикумах.
Працюючи з вихователем, музичний керівник розкриває перед ним зміст майбутніх музичних занять. Розучує практичний матеріал. Звичайно, музичний керівник знайомить вихователів і з тими черговими завданнями, які він ставить в процесі роботи над змістом програми навчання. Це допомагає їм разом спостерігати за успіхами кожної дитини. Виявляти тих дітей, кому потрібна додаткова допомога, намічати шляхи цієї допомоги.
           Крім того, така робота дозволяє музичному керівнику, враховуючи можливості кожного вихователя, вміло використовувати його в процесі музичних занять. Буває так, що один рухається добре, а співає фальшиво. Інший володіє хорошим голосом, але не ритмічний. Відмовки вихователів від участі в музичних заняттях з посиланням на невміння рухатися або нерозвинений слух зовсім не переконливі. Якщо у вихователя слабкі слухові уявлення, недостатньо чиста інтонація, він може, знаючи програмний матеріал і репертуар, постійно залучати до виконання пісень добре співаючих дітей, а сам лише підспівувати їм. Для слухання музики він може використовувати аудіозапис.
          Участь вихователя в музичному занятті залежить від віку групи, музичної підготовленості дітей і конкретних завдань даного заняття. Особливо важливо брати участь вихователю в роботі з молодшими групами, де йому належить головна роль в грі, танці, пісні. Чим молодші діти, тим активніше доводиться бути вихователю: надавати допомогу дитині, стежити щоб діти були уважні, спостерігати, хто і як проявляє себе на занятті.
         У старшій  групі дітям надається більше самостійності, але все ж, допомога вихователя необхідна.
         Яка б не була висока педагогічна кваліфікація музичного керівника, жодне з основних завдань музичного виховання не може бути задовільно вирішене, якщо воно проводиться без участі вихователя, а також, якщо музика звучить для дітей тільки в ті дні, коли приходить музичний керівник, якщо з дітьми співають, грають і танцюють тільки на музичних заняттях.
         Що ж конкретно повинен робити вихователь в ході типового заняття?
У першій частині заняття велика його роль в процесі розучування нових рухів. Він бере участь в показі всіх видів вправ поряд з музичним керівником, що дозволяє дітям одночасно розвивати своє зорове і слухове сприйняття. Вихователь, оскільки не сидить за інструментом, бачить всіх дітей, може по ходу дії давати відповідні вказівки і робити зауваження. Вихователь повинен пропонувати точні, чіткі і красиві зразки рухів у всіх видах вправ, за винятком образних. У подібних вправах вихователь дає приблизні зразки, так як ці вправи спрямовані на розвиток творчої активності дітей.
           У другій частині заняття при слуханні музики вихователь в основному пасивний. Виконує музичний твір і проводить по ньому бесіду музичний керівник. Вихователь може допомогти дітям при аналізі музики навідними питаннями, образними порівняннями, якщо діти самі вагаються з відповіддю. Головним чином, вихователь на особистому прикладі показує дітям, як треба слухати музику, коли це необхідно, робить зауваження стежить за дисципліною.
         Під час розучування нової пісні вихователь співає разом з дітьми, показуючи правильну артикуляцію і вимову.
          Для знайомства дітей з новою піснею, вихователь, що володіє хорошими музичними даними – голосом, чистою інтонацією, може виконати пісню сольно. Як правило, подібне знайомство з новим твором викликає жвавий емоційний відгук у дітей. Уміння музичного керівника співати, танцювати, грати на інструменті для дітей є природним, тоді як, подібні вміння вихователя викликають великий інтерес і бажання наслідувати.
          На другому етапі розучування пісні вихователь співає разом з дітьми, одночасно стежить, чи всі діти активні, чи правильно вони передають мелодію, вимовляють слова.
         Поза музичними заняттями, при закріпленні пісні, не можна вчити з дітьми слова без мелодії. Музичні акценти не завжди збігаються з текстовими. При виконанні пісні на занятті з акомпанементом діти будуть зазнавати труднощів. Подібні нюанси відпрацьовуються музичним керівником на групових або індивідуальних заняттях з вихователями.
         На третьому етапі розучування (на 5 - 6 заняттях), коли діти вже виразно виконують пісню, вихователь з дітьми не співає, так як завданням цього етапу є самостійне емоційно – виразний спів без підтримки голосу дорослого. Діти повинні абсолютно самостійно почати пісню після вступу або без нього, виконати всі динамічні відтінки, своєчасно закінчити спів. Виняток становить спів пісень з дітьми молодших груп, де не сформований досвід хорової діяльності та допомога дорослого необхідна.
          При розучуванні з дітьми несюжетних ігор, вихователь дає роз'яснення, вказівки, зауваження по ходу гри, може включитися в гру при першому її виконанні або тоді, коли гра вимагає рівної кількості пар дітей. З малюками вихователь грає на всіх етапах розучування гри.
          У сюжетних іграх вихователь є або тільки спостерігачем, дає вказівки, або (в складній грі, а також в групах молодшого віку)  бере на себе одну з ролей. Гру дітей переривати не слід. Після того, як гра закінчена, вихователь дає необхідні роз'яснення, вказівки і діти грають повторно. Вихователь, спостерігаючи гру дітей, допомагає музичному керівнику порадою - підказує, що ще не виходить, які рухи слід розучити у вправах для подальшого вдосконалення.
            Так само вихователь діє і під час виконання танців. Новий танець – парний, трійками, елементи якого діти розучили в процесі вправ, вихователь показує разом з музикантом або з дитиною, якщо танець виконується під акомпанемент музичного керівника. В процесі розучування вихователь дає вказівки, допомагає правильно виконувати рухи, підказує зміну руху, звертаючи увагу на зміни в музиці, танцює з дітьми, у яких немає пари. На заключному етапі розучування діти танцюють самостійно.
          У танцях за участю дорослого, де дії зафіксовані автором рухів, вихователь завжди у всіх вікових групах танцює разом з дітьми.
Додати коментарЗахист від спаму: складіть картинку

Меню

Головна
Зверніть увагу
Електронна реєстрація в ДНЗ
Карта сайту
Про садочок
Контакти
Про нас
Фотоекскурсія
Адміністрація
Спеціалісти
Наше життя
Статті у ЗМІ
Досягнення і нагороди
Наші групи
Пізнайки
Мудрійки
Розумники
Всезнайки
Несумуйки
Пустунчики
Фантазерики
Цікавинки
Батьківська сторінка
Публічна інформація
Загальні правила ДНЗ
Бланки документів
Харчування
Батьківський комітет
Спеціалісти радять
Педагогічна служба
Психологічна служба
Ай болить
Фізкульт-Ура
До-Мі-Солька
Логопед і Я
Вивчаємо English
Сторінка вдячності
Тести для дошкільнят
Дитяча книжкова поличка
Казки
Поезія
Прислів`я та приказки
Загадки
Вітання на свята
Навчання і виховання
Режим дня
Розклад занять
Наш вернісаж
Програмові завдання
Правове виховання
Безпека життєдіяльності
Методична сторінка
Метод. рекомендації
Все для атестації
Посібники
Презентації
Розробки занять

Останні події

Календар статей

Жовтень 2023
П В С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика користувачів

2715340
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
На минулому тижні
В цьому місяці
В минулому місяці
За весь час
519
801
1320
8095
1320
22783
2715340


Ваша IP адреса:34.239.148.127